Skaitmeninės kolekcijos

Senoji lietuvių raštija

Leidiniai lietuvių kalba, išleisti 1547–1917 metais. Tai didžiausias ir išsamiausias senųjų lietuviškų leidinių rinkinys pasaulyje. Jame saugomas vienas iš dviejų žinomų pirmosios lietuviškos knygos – M. Mažvydo „Katekizmo“ – egzempliorių, tokie unikumai kaip pirmoji Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje išspausdinta knyga lietuvių kalba – M. Daukšos „Katekizmas“ (Vilnius, 1595), B. Vilento „Enchiridionas“ ir „Evangelias bei epistolas“ (Karaliaučius, 1579) ir kiti.

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Susiję asmenys

Rodyti daugiau

Teisės