Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Show more

Place

Show more

Related persons

 • Title
  „Wedle Ukazu Nayjasnieyszey Imperatorowey..."
  Shelfmark
  F5-A1-84
  Date
  1796 10 25
  View object
 • Title
  „Regestr Woytowstwa Kulskiego..."
  Shelfmark
  F5-A1-9
  Date
  1825 02 17
  View object
 • Title
  Laiškas Leybkovai, pirklienei Slanime
  Creator
  Sołtanówna, Helena
  Shelfmark
  F5-A1-94
  Date
  1818 12 11
  View object
 • Title
  [Obligi]
  Shelfmark
  F5-A1-95-97
  Date
  1827
  View object
 • Title
  [Adomo Soltano išlaidų sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A1-98
  Date
  1828
  View object
 • Title
  „Ja Andrzey Zawisza na Baksztach Wda Min. Ja Enoch Kaweczynski...". [Komisarų raštas apie atliktą valdų ribų nustatymą]
  Shelfmark
  F5-A10-2280
  Date
  1683, (1597)
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Wttwa Wilenskiego.[Kauno stačiatikių cerkvės dokumentų aprašas]
  Shelfmark
  F5-A10-2281
  Date
  1772 06 05
  View object
 • Title
  [Vilniaus Šv. Jono klebonijos kapitulos sutikimas: būsto mainų sutarties dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A10-2282-2286, 2290-2292
  Date
  1713 05 12-07 16
  View object
 • Title
  „Widymus z ksiąg Grodzkich spraw wieczystych Wojewodstwa Wileńskiego...“
  Shelfmark
  F5-A10-2287
  Date
  1759, 1795 [orig
  View object
 • Title
  Status Causae Kamienicy Ladzikowskiey, nunc Plebanskiey Ao 1728
  Shelfmark
  F5-A10-2288
  Date
  1728
  View object
 • Title
  „Ja Xiądz Jakub Hladowicki Rektor Kollegium y Akademij Wilenskiey Societatis Jesu...". [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A10-2289
  Date
  1704 02 04
  View object
 • Title
  „Regiestr Rzeczy zabranych przez Kozakow w kosciele Kathedralnym Wilenskim..."
  Shelfmark
  F5-A10-2293-2294
  Date
  1734, 1738
  View object
 • Title
  Выпис с книг головных Трибунальных у Вильни отправованых. [Mikalojaus Kazimiero Kopeco testamentas]
  Shelfmark
  F5-A10-2295-2296
  Date
  1644
  View object
 • Title
  „Actum Vilnae, Sabbatho ante Dominicam Laetare...“
  Shelfmark
  F5-A10-2297
  Date
  1698 03 08
  View object
 • Title
  „Judicium Opportunum et Criminale...“
  Shelfmark
  F5-A10-2298
  Date
  1698 03 18
  View object
 • Title
  „Advocatus et Scabini Civitatis Regiae Vilnensis“
  Shelfmark
  F5-A10-2299
  Date
  1698 03 24
  View object
 • Title
  „Ja Hanus Salwader y Ja Katarzyna Herklinkowna Hanusowa Salwaderowa...". [Namo Šv. Jono g., Vilniuje, įkeitimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A10-2300,2304
  Date
  1698
  View object
 • Title
  „Ja Jerzy Sawicki Ziemianin JKrsci Woiewodztwa Trockiego czynie wiadomo...". [Pakvitavimas apie skolos grąžinimą]
  Shelfmark
  F5-A10-2301
  Date
  1698 05 17
  View object
 • Title
  „Ja Xiądz Wawrzyniec Bordynski czynie wiadomo...". [Pakvitavimas apie skolos grąžinimą]
  Shelfmark
  F5-A10-2302
  Date
  1698 05 18
  View object
 • Title
  „Praeconsules et consules Civitatis Regiae Vilnensis...“
  Shelfmark
  F5-A10-2303
  Date
  1702 01 25
  View object
 • Title
  „Actum Vilnae Feria tertia ante Dominicam Palmarum...“
  Shelfmark
  F5-A10-2303
  Date
  1698 03 18
  View object
 • Title
  „Ja niźey na podpisaniu tey karty czynie wiadomo...". [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A10-2305
  Date
  1699 02 20
  View object
 • Title
  „Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo octavo...“
  Shelfmark
  F5-A10-2307
  Date
  1668 11 28
  View object
 • Title
  Widimus z Xiąg Magdeburskich Mieyskich Lidzkich Spraw wieczystych. [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A10-2308
  Date
  1762 07 16
  View object
 • Title
  Kopia Dekretu. [Bylos dėl valdų ribų nustatymo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A10-2309-2310
  Date
  1767
  View object
 • Title
  „Ograniczenie czyli Obwodnica dla Dobr Izabellina y Wsi Sumiezney Wiciun alias Imieniszek w Woiewodztwie Wilenskim..."
  Shelfmark
  F5-A10-2311
  Date
  1788, (1787)
  View object
 • Title
  Wypis z Dekrettu Sądu Podkomorsk. co do Kategoryi JWo Houwalta
  Shelfmark
  F5-A10-2312
  Date
  1806 02 14
  View object
 • Title
  „Wiadomość uczyniona wiele w Parafij Brunowiskiey Roku 1812 Nowo Narodzonych..."
  Shelfmark
  F5-A10-2313
  Date
  1813
  View object
 • Title
  „Do Jasnie Wielmoźnego JMsci Xiędza Kossakowskiego Biskupa Wilenskiego y Kawalera...". [Pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A10-2314
  Date
  1805 10 14
  View object
 • Title
  „Do Jasnie Wielmoźnego JMsci Xiędza Kossakowskiego Biskupa Wilenskiego y Kawalera...". [Pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A10-2315
  Date
  1805 10 14
  View object
 • Title
  Biskup Rządzący Dyecezyą Wilenską i Kawaler. [Vilniaus vyskupo Andriaus Benedikto Klangevičiaus raštas]
  Shelfmark
  F5-A10-2316
  Date
  1837 11 25
  View object
 • Title
  „Ja nizey na podpisaniu Ręki moiey...". [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A10-2317
  Date
  1757 09 30
  View object
 • Title
  „List odemnie Kazimierz Narkuskiego Starosty Kuszlickiego dany...". [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A10-2318
  Date
  1714
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских староства Лидского. [Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A10-2319
  Date
  1683 02 13
  View object
 • Title
  „Jan Laskowicz Szambelian byłego Dworu Pollgo czynie wiadomo...". [Skolos kvitas]
  Shelfmark
  F5-A10-2320
  Date
  1809
  View object

Pages