Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Show more

Place

Show more

Related persons

 • Title
  Valstiečių inventoriniai sąrašai
  Shelfmark
  F5-A1-32
  Date
  1825
  View object
 • Title
  Rozchod Drew i innych materiałow
  Shelfmark
  F5-A1-33
  Date
  1829
  View object
 • Title
  „Wiadomość włościan Pomuskich..."
  Shelfmark
  F5-A1-34
  Date
  18-- I p
  View object
 • Title
  „O przychodzie i rozchodzie w kasie Stolinskiey..."
  Shelfmark
  F5-A1-35
  Date
  1822-1823
  View object
 • Title
  Laiškas Kazimierui
  Creator
  Szpyrka
  Shelfmark
  F5-A1-35/1
  Date
  1717 10 07
  View object
 • Title
  [Rekvizicijų iš Zietelos dvaro, priklausančio Soltanams, sąrašai]
  Shelfmark
  F5-A1-36-A1-40,A1-42
  Date
  1812-1813
  View object
 • Title
  Dalszy Rozchod Pieniędzy
  Shelfmark
  F5-A1-41
  Date
  1823
  View object
 • Title
  [Kilnojamo turto sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A1-45
  Date
  1796
  View object
 • Title
  Stanislovo Soltano pakvitavimai
  Shelfmark
  F5-A1-45,58,72
  Date
  1800-1829
  View object
 • Title
  Pranciškos Piotrovskos pakvitavimai
  Shelfmark
  F5-A1-46-48,178-183
  Date
  1815-1819
  View object
 • Title
  Pakvitavimai
  Shelfmark
  F5-A1-49,55,173-174
  Date
  1816-1818
  View object
 • Title
  „Wziołem u Leibwi Alipinu..." [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A1-50
  Date
  1818 10 29
  View object
 • Title
  Pakvitavimai
  Shelfmark
  F5-A1-51/1,75,81,86-90
  Date
  1758
  View object
 • Title
  Mokesčių kvitai
  Shelfmark
  F5-A1-51-53
  Date
  1790
  View object
 • Title
  Regestr Expęsowy na Zabudowanie Kar[czmy]
  Shelfmark
  F5-A1-54
  Date
  1789 12 31
  View object
 • Title
  „Panie Mórawski..."
  Shelfmark
  F5-A1-56
  Date
  1894 08 03
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-60
  Date
  1824 01 03
  View object
 • Title
  „Paulus Episcopus Servus Servorum..."
  Shelfmark
  F5-A1-61
  Date
  18--], (1468 04 04)
  View object
 • Title
  „Miedzy...Franciszkiem Maxymilianem Hrabią z Tęczyna Osolinskim Podskarbim Nadwornym Koronnym..."
  Shelfmark
  F5-A1-63
  Date
  17--], (1724 10 06)
  View object
 • Title
  „Między Jasnie Oswieconemi Stanisławem y Karoliną z Pociejow Xiązętami Radziwiłłami..."
  Shelfmark
  F5-A1-64
  Date
  1784 03 27
  View object
 • Title
  [Karinio mokesčio kvitas]
  Shelfmark
  F5-A1-67
  Date
  1721
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-68
  Date
  1720
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Głownych Trybunal. Spraw Wieczystych w Wilnie odprawowanych
  Shelfmark
  F5-A1-68/1
  Date
  1701, (1693)
  View object
 • Title
  Pakvitavimai
  Shelfmark
  F5-A1-69,158-159,169
  Date
  1799-1814
  View object
 • Title
  Regestr Rzeczy ...Panny Podstolanki
  Shelfmark
  F5-A1-70,127
  Date
  1748
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-71
  Date
  1793 07 17
  View object
 • Title
  „Zaswiadczam tym moim Pismem..."
  Shelfmark
  F5-A1-73
  Date
  1798 02 21
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-74
  Date
  18--
  View object
 • Title
  Regestr Wybranego Dziakła y Powiepszowszczyzny w Roku 1816
  Shelfmark
  F5-A1-76
  Date
  1816
  View object
 • Title
  Notta
  Shelfmark
  F5-A1-76/1
  Date
  1809
  View object
 • Title
  „Rachunek od P. Benedykta Sołtana..."
  Shelfmark
  F5-A1-77
  Date
  1798
  View object
 • Title
  Petyta Pani Czereńkiewiczowey
  Shelfmark
  F5-A1-78
  Date
  179-
  View object
 • Title
  „Inwentarz Folwarku nazwanego Kurpiesze ze Wsią..."
  Shelfmark
  F5-A1-80-81
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Įgaliojimas
  Shelfmark
  F5-A1-82
  Date
  1796 09 16
  View object
 • Title
  Sąd Taxatorsko Exdywizorski
  Shelfmark
  F5-A1-83
  Date
  1796 10 10
  View object

Pages