Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Show more

Place

Show more

Related persons

 • Title
  Dobawkowa Skaska 1825 r. Woytowstwa Alexandryiskiego
  Shelfmark
  F5-A1-24
  Date
  1825
  View object
 • Title
  „Percepta Pieniędzy..."
  Shelfmark
  F5-A1-241-242,247,250
  Date
  1787-1788
  View object
 • Title
  „Przychod Pieniędzy..."
  Shelfmark
  F5-A1-243,265
  Date
  1822-1823
  View object
 • Title
  „Summaryusz danych Obligow w Nowogrodku..."
  Shelfmark
  F5-A1-244,260
  Date
  1784-1785
  View object
 • Title
  „Ignacy Dmochowski Rotm Wolkowyski..."
  Shelfmark
  F5-A1-245
  Date
  1811 03 02
  View object
 • Title
  „Specyfikacja opłacających się z Hrabstwa Zdzięcielskiego Rocznych Podatkow..."
  Shelfmark
  F5-A1-246
  Date
  1806
  View object
 • Title
  Nota do Opłacenia w Rędzinowszczyznie
  Shelfmark
  F5-A1-248
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Specyfikacya Summy od JOXcia Jgmci Sanguszka Woiewody Wołynskiego..."
  Shelfmark
  F5-A1-249,257
  Date
  1786-1787
  View object
 • Title
  Percepta w Gotowym Groszu.Expens Gotowego Groszu
  Shelfmark
  F5-A1-2,5-7,A1-225,A1-226
  Date
  1819-1823
  View object
 • Title
  „Rapport Miesięczny Przychodu i Rozchodu Pieniędzy w Kasie Prowętowey Zdzięciol..."
  Shelfmark
  F5-A1-251-252,256
  Date
  1830
  View object
 • Title
  „Raport Prowentu Zdzięciolskiego..."
  Shelfmark
  F5-A1-253-254,270,278
  Date
  1830-1831
  View object
 • Title
  Przychod Posladow rozmaitych
  Shelfmark
  F5-A1-255
  Date
  1830
  View object
 • Title
  „Niźey własnoręcznie podpisany..."
  Shelfmark
  F5-A1-259
  Date
  1821 08 08, 1822
  View object
 • Title
  Skaska dobawkowa Roku 1825 Hrabstwa Szkudzkiego Woytowstwa Kalczanskiego
  Shelfmark
  F5-A1-26
  Date
  1825
  View object
 • Title
  „Zapłacone Obligi..."
  Shelfmark
  F5-A1-261-262
  Date
  1785-1789
  View object
 • Title
  „Dziesiąty Grosz wniesiony do Kasy Skarbowey przez Kredytorow..."
  Shelfmark
  F5-A1-268
  Date
  1797
  View object
 • Title
  Percepta Pieniędzy
  Shelfmark
  F5-A1-27
  Date
  1825
  View object
 • Title
  [Zietelos] grūdų atsargų sandėlio žiniaraštis
  Shelfmark
  F5-A1-271-275
  Date
  1821
  View object
 • Title
  „Rapportt Miesięczny Kassy Stolinskiey..."
  Shelfmark
  F5-A1-276
  Date
  1831
  View object
 • Title
  „Raport Miesięczny Ekonomiczny i Prowętowy z Folwarku Terebeźowskiego..."
  Shelfmark
  F5-A1-277
  Date
  1831
  View object
 • Title
  „Raport miesiączny prowentu Zdzięciolskiego..."
  Shelfmark
  F5-A1-279
  Date
  1830 01 01
  View object
 • Title
  „Benedykt Tyzenhauz Wiłkomierski Sądowy..."
  Shelfmark
  F5-A1-280
  Date
  1743 04 28
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Lidzkiego
  Shelfmark
  F5-A1-281
  Date
  1736 02 01
  View object
 • Title
  „Ludwik graff Kossakowski, Dawid Gineyko,..."
  Shelfmark
  F5-A1-282
  Date
  1829
  View object
 • Title
  Widimus z Xiąg Grodzkich Spraw Wieczystych Powiatu Oszmianskiego
  Shelfmark
  F5-A1-283
  Date
  1745, (1740)
  View object
 • Title
  Laiškas neišaiškintam asmeniui
  Creator
  Belicos žydų kahalas
  Shelfmark
  F5-A1-284
  Date
  1698 08 04
  View object
 • Title
  LDK vyr. tribunolo ir Ukmergės pilies teismo dekretai
  Shelfmark
  F5-A1-285,294
  Date
  1727-1728
  View object
 • Title
  „Proces Ichm PP Rymkiewiczow..."
  Shelfmark
  F5-A1-286,288
  Date
  1743-1744
  View object
 • Title
  „My Jerzy Oyciec Jakub Syn Źukowscy Przysięgamy..."
  Shelfmark
  F5-A1-287
  Date
  1740
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego
  Shelfmark
  F5-A1-289,293
  Date
  1736
  View object
 • Title
  [Duomenys apie surinktus mokesčius ir duokles]
  Shelfmark
  F5-A1-29
  Date
  1798
  View object
 • Title
  „My Adam Łąkowicz y Samuel Raffanowicz czyniemy wiadomo..."
  Shelfmark
  F5-A1-290
  Date
  1771 09 20
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wilkomirskiego
  Shelfmark
  F5-A1-291
  Date
  1738
  View object
 • Title
  „Inwentarz Maiętnosci Antoezierza w Powiecie Wiłkomier. ..."
  Shelfmark
  F5-A1-292
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Podanie czyli Remanent tak Prowentu iak y Magazynu Włościanskiego
  Shelfmark
  F5-A1-3
  Date
  1819 04 11
  View object

Pages