Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Show more

Place

Show more

Related persons

 • Title
  „W skutek akta dzielczego..."[Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A1-166
  Date
  1825 07 26
  View object
 • Title
  „Regestr wiadomosci nieskaskowyvh Dusz..."
  Shelfmark
  F5-A1-16,A1-18,A1-19
  Date
  1821-1825
  View object
 • Title
  „Wiadomość Dusz oboiey Płci m. Szkud..."
  Shelfmark
  F5-A1-17
  Date
  1825 02 27
  View object
 • Title
  Pakvitavimas apie gautus grūdus
  Shelfmark
  F5-A1-170
  Date
  1786 04 02
  View object
 • Title
  „Nayiasnieysza Kommissyo..."
  Shelfmark
  F5-A1-171
  Date
  179-
  View object
 • Title
  Regestr Expensy na dwa Seymiki 1790 Ru y 1791
  Shelfmark
  F5-A1-172
  Date
  1791
  View object
 • Title
  „Nizey podpisany zaswiadczam
  Shelfmark
  F5-A1-175
  Date
  1806 11 20
  View object
 • Title
  Notacja ludzi rozeszłych
  Shelfmark
  F5-A1-176-177,185-191
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Z Weryfikacyi Pretensyi Gruntowych Dubrowlanskich..."
  Shelfmark
  F5-A1-184
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Stefan Łotysz z Piaskowcow..."
  Shelfmark
  F5-A1-192
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „...do Rezolucyi Jm Pana Ekonoma Mniszowskiego"
  Shelfmark
  F5-A1-198
  Date
  1777
  View object
 • Title
  Regestr...Pieniędzy w Imienie Ludwinowie
  Shelfmark
  F5-A1-200
  Date
  1752-1753, 1757
  View object
 • Title
  X. Debowski
  Shelfmark
  F5-A1-204
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Za Rekwizycyią Rządową na Magazyn do Lidy kazano dać..."
  Shelfmark
  F5-A1-205
  Date
  1812
  View object
 • Title
  „Expens Pieniędzy..."
  Shelfmark
  F5-A1-206
  Date
  1788
  View object
 • Title
  „Regestr do Zapisowania Percepty Pieniędzy..."
  Shelfmark
  F5-A1-207
  Date
  1795
  View object
 • Title
  Fournis a Son Excellence Monseigneus Le Comte Soltan par les freres Chaudoir
  Shelfmark
  F5-A1-208,220-221
  Date
  1789-1791
  View object
 • Title
  „[Re]gestr dusz opuszczonych 1816 i 1818 w Woytowstwie Eydziatskim..."
  Shelfmark
  F5-A1-21
  Date
  1825 02 24
  View object
 • Title
  „Wiadomość o Illości Dusz..."
  Shelfmark
  F5-A1-210,216,219
  Date
  1807-1809
  View object
 • Title
  „Fournis a Son Excellence Mongr. le Comte Soltan..."
  Shelfmark
  F5-A1-212
  Date
  1791
  View object
 • Title
  „Między mną Stanisławem Sołtanem..."
  Shelfmark
  F5-A1-213
  Date
  1807 01 05
  View object
 • Title
  „Regestr Percepty..."
  Shelfmark
  F5-A1-214
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-215
  Date
  1817 11 12
  View object
 • Title
  [Soltanų skolų ir išlaidų sąrašai]
  Shelfmark
  F5-A1-215,228-229
  Date
  1821-1829
  View object
 • Title
  Pociey Woiewoda Witepski spłodził. [Pociejų šeimos genealogijos fragmentas]
  Shelfmark
  F5-A1-217
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Wiadomość okazuiąca Ilość Wypłaconych Długow przez Alexandra, Oyca, i Teodora, Syna, Hrabiow Pocieiow..."
  Shelfmark
  F5-A1-218
  Date
  1820 12 14
  View object
 • Title
  Skaska Dabawkowa Roku 1825 Hrabstwa Szkudzkiego Chorąstwa Siadskiego
  Shelfmark
  F5-A1-22
  Date
  1825
  View object
 • Title
  „Regestr roboty kotlarskiey y blacharskiey..."
  Shelfmark
  F5-A1-222
  Date
  1815
  View object
 • Title
  „Wiadomość o Przychodzie i Rozchodzie Gotowego Grosza w Prowęcie Zdzięciolskim..."
  Shelfmark
  F5-A1-223-224,227
  Date
  1824-1825
  View object
 • Title
  Skaska Dobawkowa Roku 1825...Woytowstwa Iłłockiego
  Shelfmark
  F5-A1-23
  Date
  1825
  View object
 • Title
  „Interessa na Kontrakta Wileńskie..."
  Shelfmark
  F5-A1-230
  Date
  182-
  View object
 • Title
  Garantijos raštas
  Shelfmark
  F5-A1-233
  Date
  1818 09 04
  View object
 • Title
  „Rachunek naleźącey mi Summy od Jm Pana Chorąźego WWXLtt..."
  Shelfmark
  F5-A1-236
  Date
  1786 03 19
  View object
 • Title
  „Intrata Roczna z Majętności Zdzięcioła..."
  Shelfmark
  F5-A1-237
  Date
  1809
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-238
  Date
  1804
  View object

Pages