Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Clear active filters

Topic

Show more

Language

Place

Show more
 • Title
  Spisana Ludnosci Woytostwa Grunscianskiego
  Shelfmark
  F5-A1-12
  Date
  1817, 1825
  View object
 • Title
  „Inwentarz Dobr Ludexna..."
  Shelfmark
  F5-A1-120-122
  Date
  1786
  View object
 • Title
  Regestr nie Skazkowych Ludzi Woytowstwa Poszylanskiego
  Shelfmark
  F5-A1-13
  Date
  1821-1825
  View object
 • Title
  „Regestr dusz Płci Źęskiey niezapisanych do Skazki Rewizkiey..."
  Shelfmark
  F5-A1-14,A1-15
  Date
  1825
  View object
 • Title
  „Regestr wiadomosci nieskaskowyvh Dusz..."
  Shelfmark
  F5-A1-16,A1-18,A1-19
  Date
  1821-1825
  View object
 • Title
  „Wiadomość Dusz oboiey Płci m. Szkud..."
  Shelfmark
  F5-A1-17
  Date
  1825 02 27
  View object
 • Title
  „[Re]gestr dusz opuszczonych 1816 i 1818 w Woytowstwie Eydziatskim..."
  Shelfmark
  F5-A1-21
  Date
  1825 02 24
  View object
 • Title
  Skaska Dabawkowa Roku 1825 Hrabstwa Szkudzkiego Chorąstwa Siadskiego
  Shelfmark
  F5-A1-22
  Date
  1825
  View object
 • Title
  Skaska Dobawkowa Roku 1825...Woytowstwa Iłłockiego
  Shelfmark
  F5-A1-23
  Date
  1825
  View object
 • Title
  Dobawkowa Skaska 1825 r. Woytowstwa Alexandryiskiego
  Shelfmark
  F5-A1-24
  Date
  1825
  View object
 • Title
  Skaska dobawkowa Roku 1825 Hrabstwa Szkudzkiego Woytowstwa Kalczanskiego
  Shelfmark
  F5-A1-26
  Date
  1825
  View object
 • Title
  „Raport miesiączny prowentu Zdzięciolskiego..."
  Shelfmark
  F5-A1-279
  Date
  1830 01 01
  View object
 • Title
  „Inwentarz Maiętnosci Antoezierza w Powiecie Wiłkomier. ..."
  Shelfmark
  F5-A1-292
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Podanie czyli Remanent tak Prowentu iak y Magazynu Włościanskiego
  Shelfmark
  F5-A1-3
  Date
  1819 04 11
  View object
 • Title
  Valstiečių inventoriniai sąrašai
  Shelfmark
  F5-A1-32
  Date
  1825
  View object
 • Title
  „Wiadomość włościan Pomuskich..."
  Shelfmark
  F5-A1-34
  Date
  18-- I p
  View object
 • Title
  „Inwentarz Folwarku nazwanego Kurpiesze ze Wsią..."
  Shelfmark
  F5-A1-80-81
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Regestr Woytowstwa Kulskiego..."
  Shelfmark
  F5-A1-9
  Date
  1825 02 17
  View object
 • Title
  Wieś Mysluki. [Palivarkų Voupos seniūnijoje inventorius]
  Shelfmark
  F5-A16-3672
  Date
  1776
  View object
 • Title
  Zamek Mahiliowsky. [Inventorius]
  Shelfmark
  F5-A16-3673/1
  Date
  1623-1637
  View object
 • Title
  „...Inwentarz spisania y podania dworu maietnosci...w Pohorodnej..."
  Shelfmark
  F5-A16-3684
  Date
  1595 03 01
  View object
 • Title
  Inwentarz Pałacu Jasnie Wielmoźnego Jmsci Pana Referendarza Koronnego Warszawskiego Starosty na ulicy Długiey wystawionego w Warszawie
  Shelfmark
  F5-A16-3695-3696
  Date
  1685 09 13
  View object
 • Title
  Opisanie Zabudowania Dwornego. [Suražo klebonijos inventorius]
  Shelfmark
  F5-A16-3703
  Date
  1782
  View object
 • Title
  Реестр справ позосталых по небощику пану Гамшею
  Shelfmark
  F5-A16-3713
  Date
  15--
  View object
 • Title
  Инвентарь списаны монастыря Лещенского..."
  Shelfmark
  F5-A16-3725
  Date
  1623
  View object
 • Title
  [Asesorių raštas Pinsko seniūnui]
  Shelfmark
  F5-A16-3725/2
  Date
  1615
  View object
 • Title
  Neišaiškinto dvaro inventoriaus fragmentas
  Shelfmark
  F5-A2-517
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Inwentarz Maietnosci Czerlonski Spisany Anno 1673
  Shelfmark
  F5-A20-4101
  Date
  1673 04 14
  View object
 • Title
  „Srebro Cerkiewne pozostał y według wagi opisane..."
  Shelfmark
  F5-A20-4138
  Date
  1782
  View object
 • Title
  „Actum in Curia Regia Branscensi...". [Narevo inventorius]
  Shelfmark
  F5-A21-4274/1
  Date
  1662, (1661)
  View object
 • Title
  „Lustracia alias Inwentarz Ekonomij Trockiey z Folwarkiem zowiącym się Brazołła..."
  Shelfmark
  F5-A21-4285
  Date
  1803], (1783-1784)
  View object
 • Title
  Opisanie Powinnośći Poddaństwa Daniszewskiego. [Inventoriai]
  Shelfmark
  F5-A23-4320-4321,4323
  Date
  1747
  View object
 • Title
  Inwentarz Folwarku Nazwanego Zakubiela
  Shelfmark
  F5-A27-4715-4716
  Date
  1671
  View object
 • Title
  „Rewersał odemnie Woyciecha Jarkowskiego y odemnie Krystyny Łoweckę Jarkowskiey...". [Palivarko inventorius]
  Shelfmark
  F5-A27-4720
  Date
  1668 04 23
  View object
 • Title
  Wypis z Ksiąg Grodzkich Pttu Wilenskiego. [Medikių kaimo inventoriai]
  Shelfmark
  F5-A27-4739
  Date
  1806
  View object

Pages