Skaitmeninės kolekcijos

„Regestr Spisania Imieniszcza zemenina hospodarskoho Powetu Oszmen. Jarosza Walentynowicza..."

- %