Digital Collections

[Vilniaus Šv. Jono klebonijos kapitulos sutikimas: būsto mainų sutarties dokumentai]

- %