Digital Collections

„Ja Zophia Ostrowska Ostafieiowa Hołubicka Korsakowa Woysk. Połocka czynię wiadomo...". [Zofijos Korsakovos garantijos raštas]

- %