Digital Collections

Laiškai (2) Tadui Novickiui, Vilniaus Šv. Stepono bažnyčios klebonui

- %