Digital Collections

Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Dominiko Sventožeckio testamentas]

- %