Digital Collections

„Niźey podpisany w Imieniu tak Braci moich Rodzonych...". [Liudijimas apie Jono Bartoševičiaus priklausymą bajorų luomui]

- %