Digital Collections

„Reiestr Xięźy Bernardynow mieszkaiących w Klasztorze Połockim..."

- %