Digital Collections

„My Urzędnicy y Obywatele Pttu Wiłkomierskiego...". [Liudijimas apie Jakubovskių bajorišką kilmę]

- %