Digital Collections

A. Šutenio užrašyta tautosaka iš Kukutiškių par. Švenčionių pav. Buitnų kaimo

- %