Digital Collections

Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomirskiego. [Dalies iš Pienionių dvaro skyrimo raštas]

- %