Digital Collections

„Wiadomość który Folwark w wiedzy Kommissyi Źyrowickiey będący..."

Loading...