Digital Collections

"Jaśnie Wielmożny Mosci Dobrodzieju. Z Obligacyi JW Gubernatora Namiesnictwa Mohylewskiego mam honor..." [Laiškas Martynui Počobutui į Vilnių]

Loading...