Digital Collections

„Mappa graniczna Folwarku Siniakowa do Altaryi Miedzielskiey nalezącego..."

- %