Digital Collections

Grzegorz Xze z Kozielska Oginski/ starosta zmudzki, hetman Wielki Litewski/ 1665-1709

- %