Digital Collections

„...Inwentarz spisania y podania dworu maietnosci...w Pohorodnej..."

- %