Digital Collections

„Dopełnienie ostatniey posługi zwłokom ...Klotyldy z Baronow Krentzów Karwowskiey Kapitanowey Pttu Rzeczyckiego..."

- %