Digital Collections

Laiškas kunigui Ivanovskiui, Kameneco parapijos administratoriui

- %