Digital Collections

„Ograniczenie czyli Obwodnica dla Dobr Izabellina y Wsi Sumiezney Wiciun alias Imieniszek w Woiewodztwie Wilenskim..."

Loading...