Digital Collections

„Ja niźey na podpisaniu tey karty czynie wiadomo...". [Pakvitavimas]

- %