Digital Collections

„Ja Bartłomiey wzglęndem starszenstwa małźenskiego y Ja Rozalia...".[Pakvitavimas]

- %