Digital Collections

Wypis z Xiąg Sądowych Ziemskich Powiatu Zawileyskiego. [Testamentas]

- %