Digital Collections

„Regestr dusz Płci Źęskiey niezapisanych do Skazki Rewizkiey..."

- %