Digital Collections

„Xięga zawieraiąca w kopiach dokumenta funduszu kaplicy Bożego Ciała będącey w Wilnie w kościele S. Jana...“

- %