Digital Collections

Josvainių klebono Motiejaus Kobylinskio patvirtinimo Kėdainių klebonu dokumentai

- %