Digital Collections

„Wypis z Xiąg Grodzkich...“ [Vaznio liudijimas]

Loading...