Digital Collections

„Ja Jakub xiąże Zbaraża Proboszcz Gironanski Pleban Kowienski y Kieydanski...“

- %