Digital Collections

[Kėdainių] magistrato pareigūnų, cechų vyresniųjų ir miestiečių priesaikų pavyzdžiai

- %