Digital Collections

Laiškas [Liudvikos Karolinos Radvilaitės] valdų administratoriams Klokockiui ir Nezabitovskiui (Kazimierz Kłokocki stolnik Połocki, Stanisław Niezabitowski)

- %