Digital Collections

[Afanasijaus Brahos, Vilniaus burmistro, mirusio 1576 m. paminklinė lenta, esanti Švč. Trejybės vienuolyno cerkvėje, Vilniuje]

- %