Digital Collections

Sczątki pałacu Barbary w Wilnie/ zrysowane z natury w 1850 roku

- %