Digital Collections

Laiškas Kėdainių administratoriui Jurgiui Koškeliui (Jerzemu Koszkielowi Namiestnikowi) ir magistrato nariams

- %