Digital Collections

„Przywileia, Rescripta, Puncta, napisy...“ [Kunigaikščių Radvilų 1627-1686 metais Kėdainių miestui suteiktų aktų sąrašas]

- %