Digital Collections

„Regestr Karczem do Kahału Kieydanskiego należących...“

- %