Digital Collections

[Didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio kapeliono dominikono Mikalojaus Korčako paveikslas Vilniaus Šv. Dvasios dominikonų bažnyčioje]

- %