Skaitmeninės kolekcijos

Tema

Kalba

Išvalyti aktyvius filtrus

Tema

Rodyti daugiau

Vieta

Rodyti daugiau

Teisės

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  [Mikalojaus Faustino ir Barboros Radvilų pasižadėjimas patvirtinti kaimo įkeitimo raštą]
  Šifras
  F5-A21-4274
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „... Ja Teodor Samulewicz z Towtwiła Bliństrub obozny p[owia]tt[u] Upitskiego... "
  Šifras
  F8-1085
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „... Widimus Prawa Zastawnego na Dobra Poiośćie..."
  Šifras
  F8-1087
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Fronc Bienkowsky..."
  Šifras
  F8-1139
  Data
  1629
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Helena Zygmontowiczowna KamienskaFra[nc]iszkowa Kazimierowa Bienkowska..."
  Šifras
  F8-1152
  Data
  1650 03 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Maryanna Bitowtowna Hrehorowa Satkowska... "
  Šifras
  F8-1159
  Data
  orig. 1661 02 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Widimus z Ksiąg Grodz[kich] pwttu Kowienskiego"
  Šifras
  F8-1175
  Data
  1820 02 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Anna Johana Janówna Jurewiczowna Bitowtowna bywsza Kazimierzowa Dmosicka a teraznieysza Mikołaiowa Konstantynowa Woytkiewiczowa... "
  Šifras
  F8-1180
  Data
  1849 11 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Nizey napodpisie rąk naszych mianowani Cziniemy wiadomo tą Kartą naszą..."
  Šifras
  F8-1185
  Data
  1697
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Helena Dmosicka Kazimierzowna Andrzeiowa Dopkiewiczowa... "
  Šifras
  F8-1190
  Data
  1702 04 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Mikołay Konstanty Walentynowicz Woykiewicz iako Aktor niżey opisaney rzeczy, y my Nikodem y Jozef Mikołaiewiczowie Woytkiewiczowie... "
  Šifras
  F8-1198
  Data
  orig. 1710 04 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Zofia Skowdwilanka Stefanowa Micunska czynię wiadomo tym moim ostatniey woli..."
  Šifras
  F8-1201
  Data
  1728
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Regina Szwykonska Janowa Mleczkowa Podsędkowa Upitska Ziemienka..."
  Šifras
  F8-1242
  Data
  1663
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Matheusz Remer Generałł Artylery WXL Czynię wiadomo tym moim Listem dobrowolnym..."
  Šifras
  F8-1254
  Data
  1689 06 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Kazimierz Dominik z Kozielska Oginski Starosta Gorzdowski czynię wiadomo y zeznawam tym moim arędownym..."
  Šifras
  F8-1259
  Data
  1704
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Kazimierz Dominik z Kozielska Ogiński Woiewoda Trocki Uszpolski Gorzdowski etc Starosta..."
  Šifras
  F8-1260
  Data
  1712
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „My Waleryan Dęmbinski Pioro Strażnik Xięstwa Żmudskiego Ociec, Stanisław Syn, y Zophia z Manteyszow Pejoro Dęmbinscy... "
  Šifras
  F8-1267
  Data
  1748 03 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Stanisław Pioro Regent Wielkiego Xiestwa Litewskiego pod wszytkie Punkta, Paragrafy, Klauzuły..."
  Šifras
  F8-1277
  Data
  1753
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „... W Sprawie JW Jitcw Panow Ignacego y Heleny z Kozielska Oginskich Marszałkow Wielkich WX Litt..."
  Šifras
  F8-1279
  Data
  1754-1759
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Jerzy Lansberch y Ja Anna Przedpelska Jerzyna Lawsberzkowa Małzonkowie..."
  Šifras
  F8-1340
  Data
  1686 04 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List Odemnie Michała Lansberha Dany Jm Panu Alexandrowi Bortkiewiczowi..."
  Šifras
  F8-1342
  Data
  1695
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Jerzy Lansberch y Ja Anna Przedpełska Jerzyna Lansberchowa... "
  Šifras
  F8-1396
  Data
  1687 04 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Anna Małgorzata Tyzejnawzowna bywsza Ewertowa Lansberhowa A teraznieysza Władysławowa Syruciowa..."
  Šifras
  F8-1398
  Data
  1692 04 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Jan z Kozielska Puzyna Miecznik Upitski Ziemianin JKmc Powiattu..."
  Šifras
  F8-1403
  Data
  1698 04 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z xiąg Głownych Trybunalnych Spraw Wieczystych Wilnie odprawowanych"
  Šifras
  F8-1404
  Data
  1714 11 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг Справ кгродскихъ враду староства жомойтского"
  Šifras
  F8-1536
  Data
  1604 09 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Stephan Piotrowicz Karp Stolnik Mozyrski A Ja Anna Godlewska Stephanowa Karpiowa... "
  Šifras
  F8-1554
  Data
  1675 04 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Helzbieta Rumelowna Fryderykowa Troyczowiczowa Thorhakowa Czynię iawno..."
  Šifras
  F8-1555
  Data
  1675
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Andrzey Władysław Worłłowski Ja Eufamiia Oziębłowska Andrzeiowa Władysławowa Worłowska..."
  Šifras
  F8-1559
  Data
  1686
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Mawrycy Franciszek Karp' Starosta Jodajski na wszystkie niżey wyrazone... "
  Šifras
  F8-1579
  Data
  1782
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Dominik Terlikowski Podstoli Derbski y Ja Theodora Okołowiczowna Dominikowa Perlikowska Podstolina Derbska Małonkowie..."
  Šifras
  F8-1684
  Data
  1684 04 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List od nas odemnie Katarzyny Stankiewiczowny Heronimowey Z Kozielska Puzyniney Podczaszyney Upitskiey od nas Heronima..."
  Šifras
  F8-1693
  Data
  1710 04 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Michał Golejewskj Stukczaszy Pttu Upitskiego Czynie Wiadomo y Jawnie..."
  Šifras
  F8-1694
  Data
  1714 04 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Alexander z Kozielska Puzyna Poczaszy Powiatu Upitskiego Zeznawam tym moim Dobrowolnym Szkryptem..."
  Šifras
  F8-1705
  Data
  1732 05 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Ja Katarzyna z Loweykow Janowa Krupicka
  Šifras
  F8-1923
  Rodyti objektą

Puslapiai