Skaitmeninės kolekcijos

Tema

Išvalyti aktyvius filtrus

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Teisės

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  „Sigismundus III Dei gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lituaniae..." [Raštas]
  Šifras
  F48-32818
  Data
  1615
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Sigismundus III Dei gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lithuaniae..." [Karaliaus teismo sprendimas]
  Šifras
  F48-32865
  Data
  1631
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Judicium Opportunum et Criminale...“
  Šifras
  F5-A10-2298
  Data
  1698 03 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Tyravskių bylos su Vilniaus jėzuitais dokumentai]
  Šifras
  F5-A12-2696-2699
  Data
  1678
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Actum Lublini in Iudicijs Ordinarijs...“ [Išrašas iš Vyriausiojo Karūnos teismo aktų]
  Šifras
  F5-A3-592
  Data
  1746
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Actum Lublini in Judicijs ordinarijs Generalibus Tribunalis Regni...“ [Išrašas iš Karūnos Vyriausiojo teismo aktų]
  Šifras
  F5-A3-600
  Data
  1752
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Casimirus a Łubna Łubienski Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Cracoviensis...“
  Šifras
  F5-A3-620-622, 624-625
  Data
  1712
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Actum in castro Lublinensi...“ [Bylos dokumentai]
  Šifras
  F5-A3-631, 634, A6-1559-1561
  Data
  1654–1665, 1658
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Judicium Opportunum et Criminale...“
  Šifras
  F5-A30-5531
  Data
  1693 06 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Judicium Expositum et Criminale...“
  Šifras
  F5-A30-5532
  Data
  1691 01 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Actum Vilnae in Consistorio Anno Domini...“
  Šifras
  F5-A4-834
  Data
  1688 11 10 [orig
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ex adverso Procurator admodum reverendi actoris...“
  Šifras
  F5-A4-866
  Data
  s. a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Actum Vornis...“
  Šifras
  F5-A9-2190
  Data
  1708 [orig.]; 1740 [išr
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг Кгродских враду староства упитского"
  Šifras
  F8-1076
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „... Leta Ot naroźenia Syna Boźoho 1637ho m[iesia]ca Marca 17ho dnia..."
  Šifras
  F8-1078
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis s Knih Grodskih Wriadu wo[jewod]stwa Wilenskoho Hodu ot narozenia Syna Boźoho..."
  Šifras
  F8-1080
  Data
  1820
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Excerptt Processu w Ziemstwie Zaniesiony..."
  Šifras
  F8-1092
  Data
  1804-1811
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Excerptt processu z wniesieniem z protokułu sądowego Ziemskiego..."
  Šifras
  F8-1093
  Data
  1812-1814
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr papierow W[iełmozneg]o Mateusza Meysztowicza..."
  Šifras
  F8-1094
  Data
  1814 03 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „1811 Februaryi 15 dn w Skutku zapadłey Remissy w Sądu Granicznym Appelacyinym..."
  Šifras
  F8-1110
  Data
  1811-1824
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Nayiaśnieyszy Naypotęznieyszy Wielki Monarcho Alexandrze Pawlowiezu Samowladnący Całą Rossyą..."
  Šifras
  F8-1114
  Data
  1816 09 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jan Mleczko Sudia - Petr Adamkowicz Podsudok a Jan Stankiewicz Pisarz..."
  Šifras
  F8-1135
  Data
  orig. 1623 07 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис С книг сурогатскихъ Князьтва жомоитского"
  Šifras
  F8-1183
  Data
  1696
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис С книг Суракгаторъских Князътва жомотъского"
  Šifras
  F8-1184
  Data
  1696-1699
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „August wtory z Bożey Łaski Krol Polski wielki xiąże Litewski..."
  Šifras
  F8-1187
  Data
  1698
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja woźny piszącysię czynię Wiadomo tym moim Relacyinym..."
  Šifras
  F8-1219
  Data
  1788-1794
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис С книг Справ земских повету Упитъского"
  Šifras
  F8-1235
  Data
  1637
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „1673 augusta 28 w Trybunale..."
  Šifras
  F8-1251
  Data
  1683 08 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Antoni z Jalwoysza Steckiewicz Sędzia Grodzki y Rotmistr Powiatu Upitskiego y Ja K[a]z[i]m[ierz] Piotr Koryzna Czesnik..."
  Šifras
  F8-1261
  Data
  1713-1722
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z Xiąg Tryb. Skar. WX Litt. Spraw w Minsku..."
  Šifras
  F8-1276
  Data
  1752-1755
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „... W Sprawie JW Jitcw Panow Ignacego y Heleny z Kozielska Oginskich Marszałkow Wielkich WX Litt..."
  Šifras
  F8-1279
  Data
  1754-1759
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W Sprawie WJM Pana Adama Gintowta Podczaszego Pawiatu Wiłkomirskiego..."
  Šifras
  F8-1280
  Data
  1755 09 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Józeff Rafał na Wereszczynie Wereszczynski Sądowy p[owia]ttu Upitt[skieg]o Starosta Kawaler Orderu S[więteg]o Stanisława..."
  Šifras
  F8-1306
  Data
  1791
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego"
  Šifras
  F8-1355
  Data
  1741
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „... Ja Stanisław a ja Mikołay Janowiczy Wiekowiczowie czynim jawno tym naszym wieczystym Dielczym listom..."
  Šifras
  F8-1367
  Data
  1612
  Rodyti objektą

Puslapiai