Skaitmeninės kolekcijos

Tema

Kalba

Išvalyti aktyvius filtrus

Tema

Rodyti daugiau

Vieta

Teisės

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  „Wypis s Knih Grodskih Wriadu wo[jewod]stwa Wilenskoho Hodu ot narozenia Syna Boźoho..."
  Šifras
  F8-1080
  Data
  1820
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Excerptt Processu w Ziemstwie Zaniesiony..."
  Šifras
  F8-1092
  Data
  1804-1811
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Excerptt processu z wniesieniem z protokułu sądowego Ziemskiego..."
  Šifras
  F8-1093
  Data
  1812-1814
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr papierow W[iełmozneg]o Mateusza Meysztowicza..."
  Šifras
  F8-1094
  Data
  1814 03 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „1811 Februaryi 15 dn w Skutku zapadłey Remissy w Sądu Granicznym Appelacyinym..."
  Šifras
  F8-1110
  Data
  1811-1824
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Nayiaśnieyszy Naypotęznieyszy Wielki Monarcho Alexandrze Pawlowiezu Samowladnący Całą Rossyą..."
  Šifras
  F8-1114
  Data
  1816 09 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис С книг Суракгаторъских Князътва жомотъского"
  Šifras
  F8-1184
  Data
  1696-1699
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „August wtory z Bożey Łaski Krol Polski wielki xiąże Litewski..."
  Šifras
  F8-1187
  Data
  1698
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja woźny piszącysię czynię Wiadomo tym moim Relacyinym..."
  Šifras
  F8-1219
  Data
  1788-1794
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „1673 augusta 28 w Trybunale..."
  Šifras
  F8-1251
  Data
  1683 08 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Antoni z Jalwoysza Steckiewicz Sędzia Grodzki y Rotmistr Powiatu Upitskiego y Ja K[a]z[i]m[ierz] Piotr Koryzna Czesnik..."
  Šifras
  F8-1261
  Data
  1713-1722
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z Xiąg Tryb. Skar. WX Litt. Spraw w Minsku..."
  Šifras
  F8-1276
  Data
  1752-1755
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „... W Sprawie JW Jitcw Panow Ignacego y Heleny z Kozielska Oginskich Marszałkow Wielkich WX Litt..."
  Šifras
  F8-1279
  Data
  1754-1759
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W Sprawie WJM Pana Adama Gintowta Podczaszego Pawiatu Wiłkomirskiego..."
  Šifras
  F8-1280
  Data
  1755 09 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Józeff Rafał na Wereszczynie Wereszczynski Sądowy p[owia]ttu Upitt[skieg]o Starosta Kawaler Orderu S[więteg]o Stanisława..."
  Šifras
  F8-1306
  Data
  1791
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego"
  Šifras
  F8-1355
  Data
  1741
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „... Ja Stanisław a ja Mikołay Janowiczy Wiekowiczowie czynim jawno tym naszym wieczystym Dielczym listom..."
  Šifras
  F8-1367
  Data
  1612
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego "
  Šifras
  F8-1430
  Data
  1739
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис С книг Справ Сурогаторских княжства Жомойтского"
  Šifras
  F8-1556
  Data
  1678
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Nayiasnieyszy Naypotęznieyszy Wielki Monarcho Alexandrze Pawlowiczu Imperatorze Samowladnący calą Rossyą..."
  Šifras
  F8-1589
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wedle Ukazu Jego imperatorskiey Mosci Samowladnącego Całą Rosyą..."
  Šifras
  F8-1593
  Data
  1803-1833
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Roku 1810 mičca 9bra dnia 3o Niźey piszącysię znam tem moim Arędowym..."
  Šifras
  F8-1595
  Data
  1810-1815
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Nayiasnieyszy naypoteżniecy wielki monarcho... przynosi proszbę szlachcia Onufry Broniewski plenipotent... "
  Šifras
  F8-1599
  Data
  1812
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wozny Pttu Szawelskiego zeznawam tym moim Relacyinym czynioney Obdukcyi Kwitem..."
  Šifras
  F8-1601
  Data
  1814-1815
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Excerptt Swiadectwa wykonaney Przysięgi z Protokułu Sądowego..."
  Šifras
  F8-1603
  Data
  1815 06 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Prothokuł Dekretowy zaymniący razem i Żurnałowe Czynności Sądu Granicznego I Instancyi w Maiątku Rykijowie JWo Karpia Mar. Guber. Radcy Stanu Kawalera..."
  Šifras
  F8-1604
  Data
  1815-1837
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Nayiasnieyczy Naypotężnieyszy Wielki Monarcho Imperatorze Nikołaiu Pawlowiczu..."
  Šifras
  F8-1609
  Data
  1833 06 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „... W Sprawie za Dwuma aktoratami Y Załobami do nich nalezącemi..."
  Šifras
  F8-1649
  Data
  1757 11 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego"
  Šifras
  F8-1706
  Data
  1732
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Roku 1810 Mięca 7bra 1 d. Przed Aktami Ziemskimi Pttu Upitt. znaydując się..."
  Šifras
  F8-1773
  Data
  1810
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z xiąg ziemskich p-tu Upitskiego"
  Šifras
  F8-1877
  Data
  1775 09 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Roku 1776 marcu 1 Dnia..."
  Šifras
  F8-1878
  Data
  1776
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Status Causae"
  Šifras
  F8-1879
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wedle ukazu Jego Imperatorskiey Mosci Samowładnącego Całą Rossyą
  Šifras
  F8-1940
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Excerpt procesu z pritikula potocznego...“
  Šifras
  F8-2118
  Data
  1813
  Rodyti objektą

Puslapiai