Skaitmeninės kolekcijos

Tema

Kalba

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Vieta

Rodyti daugiau

Susiję asmenys

Teisės

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  Dainelės, užrašytos B. Laurynavičiaus
  Šifras
  F119-107
  Data
  1929
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Eilėraščiai (dainelės)
  Šifras
  F119-108/1
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  M. Slančiausko užrašyta tautosaka
  Šifras
  F119-110
  Data
  1908
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Lietuviškas giesmynas (bažnytiškas) ir dainynas (tautiškas)
  Kūrėjas
  Slančiauskas, Matas Jonas
  Šifras
  F119-111
  Data
  1896 -
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pasargos žmonių par visus metų laikus – 1890 m
  Kūrėjas
  Slančiauskas, Matas Jonas
  Šifras
  F119-112
  Data
  1890
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Dainos šiokios tokios bele kokios surašytos 1885
  Kūrėjas
  [Slančiauskas, Matas Jonas]
  Šifras
  F119-113
  Data
  1885
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Dainos, užrašytos 1902 m. M. Slančiausko Žagarės apsk. Reibeniuose
  Šifras
  F119-114
  Data
  1902
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Medega del Folkloros rankiota ir surašinėta 1911 m. Matavušo Slančiausko iš Trumpaičių Reibeniuose
  Kūrėjas
  Slančiauskas, Matas Jonas
  Šifras
  F119-115
  Data
  1911
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Jono Trumpulio užrašyta tautosaka
  Šifras
  F119-15
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  A. Šutenio užrašyta tautosaka iš Kukutiškių par. Švenčionių pav. Buitnų kaimo
  Šifras
  F119-16
  Data
  XIX a.pab
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Stanislovo Kairio užrašytos liaudies dainos Kauno gub. Kupiškio miestelyje
  Šifras
  F119-17
  Data
  1911
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Jadvygos Velžiaičios užrašyta tautosaka
  Šifras
  F119-18
  Data
  1901
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teklės Žilevičiūtės užrašyta tautosaka
  Šifras
  F119-19
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  I. P. Uteny[o] užrašyta tautosaka
  Šifras
  F119-20
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Tautosakos sąsiuvinis
  Šifras
  F119-21
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kunigo Dominyko Tuskenio užrašyta tautosaka
  Šifras
  F119-22
  Data
  1891
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Dainos, dainuškos ir šiaip eiliuoti dalykėliai
  Šifras
  F119-220/1
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Dainos
  Šifras
  F119-220/2
  Data
  1892 -
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Dainos, dainuškos ir šiaip eiliuoti dalykėliai
  Šifras
  F119-221
  Data
  1859 -
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kunigo Jono Reitelaičio surinktos dainos iš Suvalkijos
  Šifras
  F119-28
  Data
  1915
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Nežinomo asmens surinkta tautosaka. Spiew
  Šifras
  F119-29
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  M. J. Slančiausko užrašytos dainuškos
  Šifras
  F119-32
  Data
  1889
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  J. Janonio užrašytos talaluškos Biržų valsčiuje Melaišių sodžiuje
  Šifras
  F119-33
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Nežinomo asmens surinktos giesmės (dainos)
  Šifras
  F119-34
  Data
  1909
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  M. Slančiausko užrašyta tautosaka
  Šifras
  F119-35
  Data
  1910
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Nastazijos Sirutaitės užrašyta liaudies daina "Prašom Tamstos paklausyti" iš Telšių pavieto Židikų parapijos
  Šifras
  F119-36
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  P. Kriaučiūno ir nežinomo asmens užrašytos dainos
  Šifras
  F119-37
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Dviejų nežinomų asmenų surinkta tautosaka
  Šifras
  F119-38
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Magdalenos Sinkevičiūtės užrašytos dainos; Vincento Kriaučiūno surinkta tautosaka
  Šifras
  F119-39
  Data
  1900
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Ag. Radvilaitės užrašytos dainos
  Šifras
  F119-40
  Data
  S.a.], [1910
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Broniaus Untulio surinktos dainos iš Sedos parapijos Telšių pavieto
  Šifras
  F119-41
  Data
  1910
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  A. Bruožio surinktos klaipėdiškių dainos
  Šifras
  F119-42
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pranciškaus Šivickio surinktos dainos iš Šiluvos parapijos
  Šifras
  F119-43
  Data
  1900 -
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kunigo Jono Reitelaičio užrašytas pasakojimas "Sunki pakūta" iš Ožkasvilių km. Marijampolės apsk
  Šifras
  F119-44/1
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Dainos iš 1885 metų
  Šifras
  F119-44/2
  Data
  1886
  Rodyti objektą

Puslapiai