Skaitmeninės kolekcijos

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Susiję asmenys

Teisės

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  „ Plan Géomètral d'une maison avec grande écurie et jardin contigua..."
  Šifras
  F23-141
  Data
  XIX a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Mappa Poletką Dyrżańskiey od Oleniszek podzielonego na trzy Działy. Każdy Dział na 6 Sznurkow Liniami równo=odległemi ..."
  Šifras
  F23-5
  Data
  1823
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Neišaiškintos vietovės geometrinis planas
  Šifras
  F23-149
  Data
  XIX a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Plan der Schlacht von Inkerman aut 04/05 Now. 1854 "
  Šifras
  F23-201
  Data
  po 1854
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Takowy plan Granicy między Wsią Sarayściem JXX Domienikanow Miłaszunskich a maiętnością Dowmontyszkami WW Meierow przez Sąd podkomorski uczyniony a p. XX Domienikanow Zaskarzoney, iako zgodny z mappą Exdywizorską ..."
  Šifras
  F23-4
  Data
  XIX a. pirma pusė
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Mappa Wiosek Pomusia y Markuncow seu Piegan y Zugmuntow "
  Šifras
  F23-29
  Data
  XIX a. pr
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ План Кафедральной площади г. Гедимина Пушк. Берн. парка "
  Kūrėjas
  Янушевич, С.
  Šifras
  F23-189
  Data
  1903 03 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ KARTA Pozostałych w Cesarstwie Rossyiskiem Franciszkańskiego Zakonu wsystkich oprócz Międzyrzecza Klasztorów położenie OKAZUIĄCA "
  Šifras
  F23-63
  Data
  1832
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Maskvos miesto planas
  Šifras
  F23-211
  Data
  po 1795
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Mappa praktyczna zrysowana przez Kaietana Woydzbuna Ucznia Klassy IIIciey..."
  Kūrėjas
  Woydzbun, Kaietan
  Šifras
  F23-143
  Data
  1821
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Mapa gruntu oromego podzielonego na Morgi w Polepiu zawieraiąca w sobie zaniechawszy liczbę pręcików 92° 43'. to iest Morgow 30 ..."
  Šifras
  F23-26
  Data
  1792
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Mappa Miasta Uszacza z przyległościami..."
  Šifras
  F23-110
  Data
  1792 07 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Mapa Prowincyi Litewskiey, Zakonu Kaznodzieyskiego..."
  Kūrėjas
  Szukiewicz
  Šifras
  F23-61
  Data
  XVIII a. pab.-XIX a. pr
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Neišaiškintos vietovės planas
  Šifras
  F23-150
  Data
  XVIII a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Carta copiata sedelmente da quella dipinta nella III a. Loggia dol museo Vaticano sotto u Ponty di IV e vid plute sotto il Ponty di Gregrorio XIII l anno 1583 de Britli Glanesa Suglie "
  Šifras
  F23-207
  Data
  1857
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Tolminovo kaimo žemių ribų geometrinis planas]
  Šifras
  F23-86
  Data
  XIX a. pr
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ MAPPA Wsi Podalesia między Rzeką Wilią, rzeczką Olosą, Goscincem i Lasem Skarbowym ..."
  Šifras
  F23-27
  Data
  1824
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Выкопировка съ Проэктъ-плана для устройства города Тельше съ показанiемъ места, на Коемъ должна быть построена Православная Церковь "
  Šifras
  F23-43
  Data
  1844 11 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [ Ziemia Nurska ]
  Šifras
  F23-136
  Data
  XVIII-XIX a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ MAPPA Wsi Minwidziow, Dworellow i Osad Kolniańskich Dobr dziedzicznych J. O. X. Franciszka SAPIEHY Taynego Sawietnika JJM ..."
  Kūrėjas
  Kiersnowski, A.
  Šifras
  F23-15
  Data
  1801
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Delineacyia odebranych Gruntow przez Kurlandiją od Szkud "
  Šifras
  F23-9
  Data
  XVIII a. pab
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Ukropiškių dvaro pastatų ir žemių geometrinis planas]
  Šifras
  F23-84
  Data
  XIX a. I pusė
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Mappa Placu XX. Ber[n]ar[d]yn[ow]: Wilen[skich]: wyrażaiąca Łąki leżące w puszczy Rudnickiey; Pole z lasem do tych ie łąk przyłączonego, ograniczenie tych łą[k] iest następuiące: od wschody y poludnia graniczy Rzeka Merecz ..."
  Kūrėjas
  [Noreyko], Gabriel
  Šifras
  F23-56
  Data
  1800
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pociūnų palivarko ir jam priklausančio Jokūbonių kaimo žemių ribų aprašymas]
  Kūrėjas
  Szemega, Andrzey
  Šifras
  F23-25
  Data
  orig. 1789
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ MAPPA Gruntów Tartackich, między Puszczą Hrabstwa Myszskiego położenie maiących, Dóbr JWo Józefa Hrabi Niesiołowskiego Woiewody Nowogródzkiego Orderow Polskich Kawalera..."
  Šifras
  F23-83
  Data
  1805 06 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Mappa Częsci Miasta Brzescia z gruntami przyległemi wymierzona przez Uczniow Klassy 4tey a zrysowana przez Józefa Kolędowskiego Ucznia teyze klassy..."
  Kūrėjas
  Kolędowski, Józef
  Šifras
  F23-65
  Data
  1802 06 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Gruntze mit der Feld Mark Olsanka..."
  Šifras
  F23-142
  Data
  XVIII a. pab. - XIX a. pr
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Neišaiškintos vietovės geometrinis planas
  Šifras
  F23-148
  Data
  XIX a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Plan wsi Antonowa przyległy Miasteczku Wołyncom, zdjęty przez Uczniow czterech klass wyzszych Gimnazium Zabialskiego..."
  Kūrėjas
  Fiedorowicz, Konstanty
  Šifras
  F23-106
  Data
  1838 05 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Планъ части города Ковна "
  Šifras
  F23-8
  Data
  1843
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ MAPPA Maiątku Podbrzezia w Parafij Podbrzeskiey w Gubernij i w Powiecie Wileńskim połoźonego, z Wyiasnieniem obrębu Fundu Wśiow Hauryliszek i Mitkuszek, oraz zasankami i Lasu Zielonego - a od Dziedzictwa WWa Antoniego Granicznego Jana Ziemskiego byłych Sędziow Pttu Wilenskiego Ciechanowieckich przynaleźnego - po zregolowaniu Zmian Dwornych zakazaniem pozycji, na rozpołoźenie budowle, po z dięciu ziemneij dystynkcji z Mappy Sądu Exdiwizorskiego..."
  Kūrėjas
  Stankiewcz, Nikodem
  Šifras
  F23-22
  Data
  1832 07 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Tu plan na Ogrod i Rozne Wiosek mappy z opisaniem Włoscian, oraz Poweszechne Popore mappy czyli Ogólne "
  Šifras
  F23-30
  Data
  XVIII a. II pusė
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Rospundos upės baseine esančių žemių planas]
  Šifras
  F23-129
  Data
  1527-1528
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Planas sklypo, esančio Vilniuje, Trakų gatvėje, kuris ribojasi su Evangelikų reformatų ir Šumsko dominikonų valdomis]
  Šifras
  F23-160
  Data
  XVIII a. pab. - XIX a. pr
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Mappa Zawierająca Łąki XX Bernardynow Wileńskich leżące w Pusczy Rudnickiey z ograniczeniem tychże łąk od Wschodu y Północy Rzeką Merecz, od Południa y Zachodu Pusczą Rudnicką..."
  Kūrėjas
  Rąkiewicz, Franciszek
  Šifras
  F23-59
  Data
  1800 10 25
  Rodyti objektą

Puslapiai