Skaitmeninės kolekcijos

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Teisės

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  Do Rządu Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego Proźba
  Šifras
  F13-1
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Regestr nieopłaconego Czynszu Podymnego, Dziakieł
  Šifras
  F13-174
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vilniaus universiteto įvairių išlaidų dokumentai
  Šifras
  F13-68
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vilniaus universiteto įvairūs finansiniai dokumentai
  Šifras
  F13-88
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Do Jaśnie Wiełmoźnego Aktualnego Stanu Konsyliarza Cywilnego Gubernatora Litewsko-Wilenskiego JP. Bagmiewskiego
  Šifras
  F13-89
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Monseigneur. Juz koniec nadzieiom oglądania JW Podkanclerzego w Litwie..“
  Kūrėjas
  Malevskis, Simonas
  Šifras
  F16-10h
  Data
  1789 09 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Raštas, kuriuo atleidžiama nuo pastatų apmokestinimo]
  Kūrėjas
  Gosserg
  Šifras
  F16-21_11
  Data
  1794 10 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W tych krytycznych okolicznostiach, w ktorych arbitralność i przemoc Kommissyi Cywilno-Woyskowey...“
  Kūrėjas
  Počobutas, Martynas
  Šifras
  F16-2_18
  Data
  1781
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Rewolucya Krajowego rzędu, ktora na dniu 3 Maja staneł w Warszawie...“
  Kūrėjas
  Počobutas, Martynas
  Šifras
  F16-2_23
  Data
  1791 05 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List Wmci Dja de 27 Elapsi dattny odebralem naktory odpisuję z podziękowaniem za...“
  Kūrėjas
  Jankowski, Sebastian
  Šifras
  F16-7_11
  Data
  1775 11 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „TARIFA HIBERNOWA XIĘSTWA Zmudskiego..." [Žemaitijos padūmės mokestis]
  Šifras
  F4-(A1815)13177
  Data
  1716
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Mokesčių surinkimo dokumentai
  Šifras
  F4-(A205)15893-15905
  Data
  1649-1659
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Szanownym Burgamistrzom Raycom Lawnikom...“ [Raštas dėl turgaus rinkliavos]
  Šifras
  F4-(A205)16128
  Data
  1666 10 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jasnie Oswiecone Młtwe Xze...“ [Prašymas]
  Šifras
  F4-(A205)16141
  Data
  1666 11 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Oznaymuię tym moim kwitem...“ [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A205)16168
  Data
  1654 12 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl mokesčių
  Šifras
  F4-(A205)16169-16171
  Data
  1655, 1659
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimai
  Šifras
  F4-(A205)16186,16187,16218-16220
  Data
  1733
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimai
  Šifras
  F4-(A205)16188,16190,16191,16199,161201-161203,16205-16208,16212-16214,16216
  Data
  1743-1748
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wydaiesię Delata Jm Panu...“ [Pavedimas dėl uždelstų mokesčių surinkimo]
  Šifras
  F4-(A205)16225
  Data
  1752
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Справ Враду...“ [Teismo sprendimas]
  Šifras
  F4-(A206)16268
  Data
  1642 06 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Stanisław Chryzostom Kopanski Poborca...“ [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A207)16276
  Data
  1619
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Dawid Narownik Poborca...“ [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A207)16277
  Data
  1621 02 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Справ Кгродских...“ [Paco nurodymas]
  Šifras
  F4-(A207)16279
  Data
  1634 03 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Mokesčių rinkėjo pakvitavimai
  Šifras
  F4-(A207)16280,16282
  Data
  1634, 1635
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Alexander Woyniat poborca...“ [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A207)16281
  Data
  1635 05 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A207)16290
  Data
  162-
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kėdainių klebonijos činšo inventorius ir kiti duomenys apie klebonijos turtą
  Šifras
  F4-(A207)16292
  Data
  1622
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Mikołay Skorulski Poborca...“ [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A208)16457
  Data
  1635 09 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Janusz Radziwiłł Xiąze na Birzach...“
  Šifras
  F4-(A211)16570
  Data
  1654 01 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl mokesčių surinkimo
  Šifras
  F4-(A212)16583,16597,16598,16600-16602,16609,16647,16699
  Data
  1660-1663
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr wybranego Czynszu z Miasta Kieydan...“
  Šifras
  F4-(A212)16657
  Data
  1661
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Porządek Czynszowy...“
  Šifras
  F4-(A212)16700
  Data
  166-
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Bogusław Radziwił Xiąze na Birzach Dubinkach...“
  Šifras
  F4-(A213)16762
  Data
  1663 04 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Gabriel Kimbar Skarbny... “ [Įsakymas]
  Šifras
  F4-(A213)16770
  Data
  1663 03 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Bylos dėl mokesčių surinkimo dokumentai
  Šifras
  F4-(A213)16774,16781,16782,16784
  Data
  1663
  Rodyti objektą

Puslapiai