Skaitmeninės kolekcijos

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Teisės

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  „Wiadomość wydanego drzewa na folwarki i wlość majątnośći Johaniszkiel..."
  Šifras
  F8-2168
  Data
  1870
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Его Превосходительству Генералъ Маjoру Гоувальдту..."
  Šifras
  F8-2178
  Data
  1872-1873
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Отчеть по производству выдачи матерiалу древеснаго..."
  Šifras
  F8-2177
  Data
  1872
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wiadomość wydanego drzewa na folwarki i wlość majątku Johaniszkiel na 1871 rok..."
  Šifras
  F8-2173
  Data
  1871
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Подробное вычисленiе пространства и сортовъ лесу именiя Малюны..."
  Šifras
  F8-2174
  Data
  1871
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Žinios apie miško medžiagos išdavimą]
  Šifras
  F8-2167
  Data
  186?
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „1871 r. Lut 22 dnia ze wsi Putejk...“
  Šifras
  F8-2170
  Data
  1871 02 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Къ лесной администрацiи..."
  Šifras
  F8-2160
  Data
  1866
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wiadomość wydanego drzewa na folwarki i wlość majątku Johaniszkiel"
  Šifras
  F8-2165
  Data
  1869
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wiadomość wydanego materiału i drzewa na opał na folwarki i włość majątku Johaniszkiel"
  Šifras
  F8-2154
  Data
  1860
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wiadomość wydanego drzewa na folwarki i włościan majętności Johaniszkiel"
  Šifras
  F8-2159
  Data
  1866
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wiadomość wydanego drzewa na folwarki i włoscian majętności Johaniszkiel"
  Šifras
  F8-2158
  Data
  1865
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Именной списокъ хозяевъ вольныxъ людей именiя Новогоместа не отбывших до 1864 года следуемыхъ в пользу помещика..."
  Šifras
  F8-2156
  Data
  1864
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Smieta o materyalach potrzebujęcych przez wloscian oraz folwarkow a mianowicie wlość Senkanska, Sujetska, Smilganska i Klawanska..."
  Šifras
  F8-2145
  Data
  1855 12 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Sprawka o wyprzedanym drzewie w Linkowie za które Olechowicz wziąl pieniądzy"
  Šifras
  F8-2153
  Data
  1858?
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Nota o włoscianach ze smiety Malunskiey..."
  Šifras
  F8-2152
  Data
  1858
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr spisany papierow czyli ksiąg rozchodowych wydawanego materyalu z łasow Senkanskich, Klawanskich i Sujetsko, Smilgowskich a także i Malunskich..."
  Šifras
  F8-2151
  Data
  1858
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Sprawka o materyale u gospodarzy w miasteczko... Kławanach z lasu Poieziorskiego"
  Šifras
  F8-2149
  Data
  1858
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wiadomość o materyałach wywiezionych do domu i wiele zostawionych na mieysiu u Lesnika..."
  Šifras
  F8-2142
  Data
  1855
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr poczynionych szkod przez widowi lesnikow w lasach Senkanskich, Sujetsko, Smilgiowskich i Klawenskich..."
  Šifras
  F8-2141
  Data
  1855 05 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Spis materyalow nayduiącychsie u lesnika Wędelskiego w Pogiegolu"
  Šifras
  F8-2138
  Data
  1854 11 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Włość Kławańska..."
  Šifras
  F8-2133
  Data
  1851 04 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Rachunek intraty dóbr Sujety"
  Šifras
  F8-1850
  Data
  1890
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Darbininkai pjauna medžio lentas
  Kūrėjas
  Сербов, Исак
  Šifras
  F46-756
  Data
  1912
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Medienos džiovinimas
  Kūrėjas
  Сербов, Исак
  Šifras
  F46-708
  Data
  1912
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Rozchod Drew i innych materiałow
  Šifras
  F5-A1-33
  Data
  1829
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Od Sądu Niźszego Ziem. Wołkowyskiego
  Šifras
  F5-A8-1998
  Data
  1827 11 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Judicium Compositum Feria Secunda ...". [Kauno magistrato teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A9-2093
  Data
  1745
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „My Bazylianie Konwentu Rohaczewskiego daiemy Kontrakt..."
  Šifras
  F5-A5-1408
  Data
  1787 11 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „...zaleca się Michałowi Polcowi Woytowi Kisielewickiemu..."
  Šifras
  F5-A5-1410
  Data
  1794 02 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Между нами коллежским асесором Гедымином...". [Sutartis dėl miško medžiagos paruošimo pardavimui]
  Šifras
  F5-A16-3618
  Data
  1842 02 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я раина Григоревна Воловичовна Богдановая Окгинская Подкомориная Троцкая ...“
  Šifras
  F4-(A760)28572
  Data
  1633 06 16
  Rodyti objektą