Skaitmeninės kolekcijos

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  „Grecy Helleni nie od razu byt swój rozwinęli..."
  Kūrėjas
  Kowalewski, Józef Szczepan
  Šifras
  F11-11_8
  Data
  XIX a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (7) J. Leleveliui
  Kūrėjas
  Czerski, Stanisław
  Šifras
  F12-204
  Data
  1818-1820
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Perillustris ac Reverendissime Dne Dobrodzieju moy Laskawy w Interessie mi poleconym...“
  Kūrėjas
  Bistšickis, J. F.
  Šifras
  F16-4_6
  Data
  1775 05 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Z Albertrandi widzial się dzis na pokojach z Stolnikiem Koronnym, ktory mu powiedzial...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_11
  Data
  1774 09 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wstyd mnie, ze po tylu przyrzeczeniach jeszczesz się dotąd nie...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_20
  Data
  1774 11 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „X. Godycki stanął tu w przeszłą srzodę. Doszedł mnie przez niego pak z xięgami dla Grella...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_25
  Data
  1774 12 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „X. Narwoysz upewnia mnie, ze na list WP w swoim czasie odpisał...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_46
  Data
  1775 09 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W przeszły Poniedziałek pisałem że Xze Biskup miał wyiechać...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_48
  Data
  1775 09 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Powracam od JPa Kaulfusa, od ktorego następuiącą względem Gazet odebralem rezolucyą...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_9
  Data
  1774 09 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Z tą pocztą ostatnią mialem List od WMci mego Dobrodzieja. Pisalem...“
  Kūrėjas
  Jankowski, Sebastian
  Šifras
  F16-7_4
  Data
  1774 10 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Od dnia 15 8bris, ktoregom byl z Domu wyjachal w drogę do Wilna...“
  Kūrėjas
  Jankowski, Sebastian
  Šifras
  F16-7_5
  Data
  1774 11 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jasnie Wielmozny Panie nayosobliwszy Nci Dobrodzieiu...“
  Kūrėjas
  Cymermen, I.
  Šifras
  F16-9h
  Data
  1793 06 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Laiškai (3) rektoriui Jonui Sniadeckiui]
  Kūrėjas
  Domaradzki
  Šifras
  F19-34m
  Data
  1785
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Diarium Collegij Societatis Iesu ab anno 1710 ad anni 1723 septembrem exclusive
  Šifras
  F2-DC4
  Data
  1710-1723
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Выпис с книг Судовых Земских воеводства Троцкого "
  Šifras
  F214-102
  Data
  1688 10 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Delneacyia Geometryczna Klucza Beysagolskiego y Czełkowskiego U starostwie Wielonskim W Xięstwie Zmuydzkim Prze zemnie Antoniego Lenczewskiego...
  Šifras
  F23-2
  Data
  1753 11 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl pastatų užgrobimo Kėdainiuose
  Šifras
  F4-(A219)17291,17299,17300,17302
  Data
  1725, 1727
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja niżey na podpisaniu ręki mey wyrazony...“
  Šifras
  F4-(A224)17610
  Data
  1774 07 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) Noiburgo kunigaikščiui dėl jėzuitų įsikūrimo Kėdainiuose
  Kūrėjas
  Deszpot Zenowicz de Bratoszyn, Christophorus
  Šifras
  F4-(A231)17956,17957
  Data
  170
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Reino palatinui]
  Kūrėjas
  Miłuński, Matthias
  Šifras
  F4-(A231)17963
  Data
  1706 06 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Motiejui Milunskiui (Matthiam Miłunski Soc. Ies. Vice Provincialem Lithvanae Provinciae)
  Kūrėjas
  [Reino palatinas]
  Šifras
  F4-(A231)17964
  Data
  1706 08 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Kristupui Zenovičiui (Christophorem de Bratoszyn Deszpott Zenowicz Notarium M.D.L. Capitaneum Oszmianensem)
  Kūrėjas
  [Reino palatinas]
  Šifras
  F4-(A231)17965
  Data
  1706 08 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl pastatų Kėdainiuose
  Šifras
  F4-(A231)17982,17983
  Data
  1725
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Excerpt z Funduszu Miko[ła]ja Krzysztofa Radziwiła..."
  Šifras
  F5-A2-317
  Data
  17--], (1584)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Punkta Ostatniey Woli moiey...". [Adomo Puzinos testamentas]
  Šifras
  F5-A28-4989
  Data
  1710 09 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Sanctissimi in Christo Patris et Domini Nostri...“
  Šifras
  F5-A29-5347
  Data
  1814
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Przyznanie Domu Dubowiczowskiego OO. Jezuitom..."
  Šifras
  F5-A6-1602
  Data
  1604 02 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Wilhelm Burski Societatis Jesu Rektor Collegium Poszawskiego...". [Garantijos raštas]
  Šifras
  F5-A9-2087/1
  Data
  1705 05 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Status Causae w Sprawie WJPana Leona Radoszewskiego Podczaszego Wodza Trockiego..."
  Šifras
  F5-A9-2092
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Kazimierz Dominik z Kozielska Oginski Wwda Trocki...". [Bylos dėl Alovės dvaro užpuolimo dokumentai]
  Šifras
  F5-A9-2128,2149-2150
  Data
  1724-1729
  Rodyti objektą