Skaitmeninės kolekcijos

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Susiję asmenys

Teisės

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  Finansinių skaičiavimų pagrindai
  Kūrėjas
  Katauskis, Pranas.
  Šifras
  D438391
  Data
  2010
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wielmozny Nayosobliwszy Dobodzieju! Laskawe względy Wielmoznego Pana...“
  Kūrėjas
  Rodkiewicz, Wawrzyniec
  Šifras
  F16-11b
  Data
  1793 12 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „PC W Bogu Wielebny Xięze Bracie List WMci z Gdanska 15. Jul. pisany...“
  Kūrėjas
  Skorulskis, Antanas
  Šifras
  F16-11c
  Data
  1768 11 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wielmozny M. Dobrodzieju. Na list WWMPana i przylączoną w nim obligacyą...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-15_1
  Data
  1775 05 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Dzis dwa tygodnia, mialem honor pisac do WWM Pana Dobrodzieja, podając mu plantę...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-15_2
  Data
  1776 04 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wielmozny M. Dobrodzieju. Respons WM Pana Dobrodzieja dany Adwokatowi Rzymskiemu...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-15_3
  Data
  1776 04 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wielmozny MCi. Dobrodzieju. Prawda to, zem byl dal IX Audytorowi Zl 15 na przewexlowanie do Rzymu dla P[an]a Lauretego..“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-15_4
  Data
  1776 05 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Uwagi przylączone do Tabelli prezentuiącey się Przes. Kommissyi razem z memoryałem...“
  Šifras
  F16-21_10
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Do Przeswietney Komissyi Edukacyi Wo Xttwa Litt...“
  Kūrėjas
  Streckis, Andrius
  Šifras
  F16-21_12
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wszystkim w ogul, y kazdemu z osobna, komuby o tym wiedziec nalezalo...“
  Šifras
  F16-21_3
  Data
  1793 06 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Do Xcia Prymasa Wiadomo Waszey Xcey Mosci Dobrze że Kwadrans...“
  Kūrėjas
  [Nenustatytas asmuo]
  Šifras
  F16-2_14
  Data
  1781
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Rewolucya Krajowego rzędu, ktora na dniu 3 Maja staneł w Warszawie...“
  Kūrėjas
  Počobutas, Martynas
  Šifras
  F16-2_23
  Data
  1791 05 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Roku 1793 Dnia 17 8bra odebralem z Kassy Jeneralney Wilenskiey P.N.Z.N. Pensyi pulroczney...“
  Kūrėjas
  Szystowski, Maciey
  Šifras
  F16-2_5
  Data
  1793 10 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Na rekwizycyą JW Ciociszewskiego posłałem na ręce Jego do Kassy Gneralney Expensow...“
  Kūrėjas
  Počobutas, Martynas
  Šifras
  F16-2_9
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jasnie Wielmozny Mci Dobrodzieju! Mam honor doniesc do Wielm....“
  Kūrėjas
  Bistšickis, J. F.
  Šifras
  F16-4_13
  Data
  1789 03 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List inkludowany, iako w pilnym bardzo interessie pisany takze WM Pana rekomenduje...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_109
  Data
  1776 11 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Stefani, albo Szwagier Bauerhoffer kupiec Warszawski, dlużey niż się spodziewałem...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_115
  Data
  1777 01 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Już ten Vojażer nasz, zawitał do Paryża, zkąd list do WWC Pana pisany, prżyłączam...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_134
  Data
  1777 12 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Podkanclerży 10 6sentii już stanął w Szczorsach. Juz dopiero...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_135
  Data
  1778]01 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Owoż i listy Paryskie, tak długo i tęskliwie od WW Pana oczekiwane...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_136
  Data
  1778 01 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Byłem dziś z rana u Wybickiego. Mowiłem z nim 1mo o Pu Fericyanie; dziwnie niekontent z tego...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_147
  Data
  1778 04 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „IP. Felicyan stanął tu wczoray przed południem, zupełnie zdrow i bez przypadku...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_148
  Data
  1778 04 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Dwa listy WWMc Pa de d. 1. i 4. maji razem odebrałem...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_151
  Data
  1778 05 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List JX Strzeckiego ostatnią cudzoziemską pocztą odebrany odsyłam...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_153
  Data
  1778 05 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Przez jadącego ztąd WImc Pana Zaleskiego Czesnika Grodzienskiego odsyłam...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_157
  Data
  1778 09 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Listy WWMc Pana, jeden de d. 13. presentii wespoł z...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_166
  Data
  1778 12 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Nie wątpię, że ta poczta już WMPana zastanie w Wilnie...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_2
  Data
  1774 07 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Tey poczty mam czasu dosyć, ale rzeczy mało do pisania, przeto krotko pisze...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_24
  Data
  1774 12 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Mam pewną wiadomosc ze X[ię]ze Biskup, przeszlego tygodnia znaydowal się w Grodnie...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_27
  Data
  1775 01 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Zaprzątniony będąc przenosinami, do pałac Platerowskim zwanego, dokąd się juz Panstwo nasze wczoraj przeniosło...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_29
  Data
  1775 01 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „J. P. Chociałowski przyiachał wczora do Warszawy; Dzis z rana...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_30
  Data
  1775 01 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Slysze że X. Gzowski dopędził Xma Biskupa w Grodnie z doniesieniem o zaszłey smierci IXa Prozora, oraż rady..“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_34
  Data
  1775 02 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wybacz W[ielmozny] P[anie] mojemu zapamiętalstwu, że na pisawszy przeszlą srzodową pocztą...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_37
  Data
  1775 06 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Poczynam pisać przed odebraniem poczty, a to dla tego żebym się z Gazetami nie opoznił...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_5
  Data
  1774 08 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Zaczętego Roku nowego wzajemnie z serca winszuję, a z nim nowych i statecznych...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_68
  Data
  1776 01 06
  Rodyti objektą

Puslapiai