Skaitmeninės kolekcijos

Tema

Kalba

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Vieta

Rodyti daugiau

Teisės

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  [Laiškai (2) neįvardytam asmeniui]
  Kūrėjas
  Hrebnicki, Florian
  Šifras
  F48-32654
  Data
  1746
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Regestr winnego źyta y kop pienięźnych litewskich z Zdzięcioła
  Šifras
  F5-A1-109
  Data
  1719
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Vladislovo Mykolo Markovskio pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A16-3705/2
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laurentius Wołkowicz Kollenko Zakonnik SBW Przełoźony naten czas Monastera Źurowickiego. [Leidimas laikyti sklypą ir namą Žyrovičų miestelyje]
  Šifras
  F5-A20-4034
  Data
  1643 12 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Zalecenie. [Bazilijonų vienuolynų Lietuvoje provincijolo įsakas]
  Šifras
  F5-A20-4086
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Proto konsultorowi Prowincyi Przełoźonemu Klasztoru Źyrowickiego Przwielebnieyszemu JXu Leontemu Ohołowi
  Šifras
  F5-A20-4082
  Data
  1828 05 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Proto-Konsultorzowi Prowincyi Rektorowi Gimnazium Przełoźonemu Źyrowickiego Przwielebnemu JX Leontemu Okołowowi
  Šifras
  F5-A20-4095
  Data
  1827 01 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Šifras
  F5-A20-4040-4066
  Data
  1821-1823
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Juozui Zavadskiui, Žyrovičų bazilijonų vienuolyno superiorui
  Kūrėjas
  Neišaiškintas asmuo
  Šifras
  F5-A20-4094
  Data
  1714 06 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Do P. Kommissyi Źyrowickiey Seminaryiskiey..."
  Šifras
  F5-A20-4087
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Šifras
  F5-A20-4073,4075-4079,4085
  Data
  1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W Imie Boga Ojca i Syna y Ducha ...". [Testamentas]
  Šifras
  F5-A20-4037
  Data
  1703 04 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Žyrovičų bazilijonų vienuolyno žemės mainų su Šidlovičių dvaro žemėmis dokumentai]
  Šifras
  F5-A20-4086a-4090a,4110
  Data
  1751-1752
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Stanisław August Krol Polski...". [Slanimo žemininkų teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A20-4098
  Data
  1792 03 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „In nomine Dni Amen...". [Fundacijos Žyrovičų bazilijonų vienuolynui raštas]
  Šifras
  F5-A20-4039
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Tresc Dzieła o Sopielach ze Strony Monastera
  Šifras
  F5-A20-4097
  Data
  1803
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Xiądz Cezary Stebnowski Zakonu SBW Konsultor Prowincyi Littewskiey..."
  Šifras
  F5-A20-4038
  Data
  1749 12 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Ksiąg Grodzkich Powiattu Słonimskiego.[Pakvitavimas apie šaukimo į teismą įteikimą]
  Šifras
  F5-A20-4097/1
  Data
  1798 04 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Šifras
  F5-A20-4067,4080-4081
  Data
  1826
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Prowincyała Bazyliańskich Litewskiey Prowińcyi Klasztorów N. Opata Leszczyńskiego, Doktora Filosofii X-a Jozafata Źarskiego. [Raštai]
  Šifras
  F5-A20-4083
  Data
  1830
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jan Kazimir Boźoiu Miłostyiu Korol Polski...". [Slanimo žemės teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A20-4100/2
  Data
  17--], (1653 11 13)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Źyrowickiego Klasztoru Przełoźony w ziasnieniu swoim...". [Fundatorių sąrašas]
  Šifras
  F5-A20-4134
  Data
  1810
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Antanui] Tupalskiui, Lietuvos bazilijonų vienuolynų oficijolui
  Kūrėjas
  Benasewicz, L.
  Šifras
  F5-A20-4128
  Data
  1832 05 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Z Kommissyi Duchowney Źurowickiey JP Nowickiemu Ekonomowi folwarku Bykiewicz..."
  Šifras
  F5-A20-4165-4180
  Data
  1830-1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Žyrovičų seminarijos rektoriaus pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A20-4147
  Data
  1829
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Bilet 61. [Pranešimas dėl rekrūtų pristatymo]
  Šifras
  F5-A20-4130
  Data
  1811 10 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Reiestr Narzędzi Muzycznych
  Šifras
  F5-A20-4141
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z knih hołownych Trybunalnych u Wilni otprawowanych. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Šifras
  F5-A20-4100
  Data
  17--], (1640 07 17)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Do Przeswietnego Konsystorza Unitskiego Brzeskiego
  Šifras
  F5-A20-4122-4124,4148,4151
  Data
  1828-1832
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jaśnie Wielmoźnemu Wikaremu Dyecezyi Greko Unickiey Litewskiey Oficiałowi...Tupalskiemu". [Pranešimas dėl rekrūtų ėmimo]
  Šifras
  F5-A20-4131
  Data
  1833 05 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „[Róźne]go rodzaiu Zboźa w źiarńnie
  Šifras
  F5-A20-4142
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Notifikacya o monasterzu Ławryszowskim
  Šifras
  F5-A20-4136
  Data
  1701
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [LDK vyr. tribunolo remisinis sprendimas]
  Šifras
  F5-A20-4107
  Data
  1750
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Copia Przywileiu Krola Władysława...". [Privilegijos Žyrovičų miestui]
  Šifras
  F5-A20-4137
  Data
  17--], (1642, 1648)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Rachunek regestrów przychodowych i rozchodowych..."
  Šifras
  F5-A20-4143,4194/1
  Data
  1830
  Rodyti objektą

Puslapiai